Verschlüsselung

https

Zur Überprüfung der Web Verschlüsselung, hier die Fingerprints vom Zertifikat (Starfield Technologies, Inc, gültig bis Juni 2020):

SHA-256: 12:38:F1:4B:3D:AC:BF:D1:07:34:9A:CC:CF:00:74:83:20:E8:2A:8B:45:90:66:50:48:CF:39:12:3E:3B:15:1A
SHA-1: 00:24:93:20:D4:63:01:83:1A:46:01:E6:33:89:A1:14:13:BF:18:1E